towards memory
emlékezet felé


Katrin Winkler


2016, 2-Channel Video Installation, HD, 32’00’’, color, sound

Courtesy: the artist and Arsenal distribution / Institut für Film und Videokunst Berlin.

Towards memory is a video and research project in collaboration with Namibian women who as children were sent to the former GDR during the Namibian struggle for independence and against apartheid, which started in 1979. After the fall of the Berlin Wall they were abruptly sent back to Namibia. The video installation is based on archival research, video interviews, as well as contemporary commemorations of 25 years of independence and the Genocide of the Herero and Nama. The project scrutinizes the entanglement of German and Namibian politics dealing with the consequences and (in-)visibilities of colonialism, genocide, displacement, and apartheid.


Production: Katrin Winkler (Berlin)
Camera: Katrin Winkler
Editing: Katrin Winkler, Noam Gorbat
Sound: Kauna Hoabeb
Sound Design: Stefano Röslmair, Azadeh Zandieh
Contributors: Monica Nambelela, Lucia Engombe, Fatima Pedru, Esther Utjiua Muinjange
Language: German, English
Subtitles: German

Katrin Winkler


2016, 2 csatornás videoinstalláció, HD, 32‘00’’, színes, hangos

A művész és az Arsenal distribution /Institut für Film und Videokunst Berlin jóvoltából.

Az emlékezet felé egy videó- és kutatási projekt, amely olyan namíbiai nőkkel együttműködésben készült, akiket gyermekként az 1979-ben kezdődött namíbiai függetlenségi és apartheid elleni küzdelem során az egykori NDK-ba küldtek. A berlini fal leomlása után hirtelen visszaküldték őket Namíbiába. A videoinstalláció archívumi kutatáson, videóinterjúkon, valamint a függetlenség 25 éves évfordulójára és a hererók és namák népirtására való kortárs megemlékezéseken alapul. A projekt a német és a namíbiai politika összefonódását vizsgálja, amely a gyarmatosítás, a népirtás, a kitelepítés és az apartheid következményeivel és (nem)láthatóságával foglalkozik.


Producer: Katrin Winkler (Berlin)
Operatőr: Katrin Winkler
Vágó: Katrin Winkler, Noam Gorbat
Narrátor: Kauna Hoabeb
Hang: Stefano Röslmair, Azadeh Zandieh
Szereplők: Monica Nambelela, Lucia Engombe, Fatima Pedru, Esther Utjiua Muinjange
Nyelv: német, angol
Felirat: német

http://www.katrin-winkler.com/index.php/project/towards-memory


Left: Herero mass graves in Swakopmund. The first labour and concentration camps of the German colonial concentration camps of the German colonial power. Right: New development in Swakopmund near the Herero mass graves.
Balra: Herero tömegsírok Swakopmundban. A német gyarmati koncentrációs táborok első munka- és koncentrációs táborai. Jobbra: Új fejlesztés Swakopmundban a hereró tömegsírok közelében.


Herero mass graves in Swakopmund. The first labour and concentration camps of the German colonial power were also located here.
Herero tömegsírok Swakopmundban. A német gyarmatosító hatalom első munka- és koncentrációs táborai is itt voltak.


Right and left: Memorial to the genocide of the Herero and Nama by German troops in Okakarara.
Jobbra és balra: A hererók és a nama népirtás emlékműve a német csapatok által Okakararában.


New buildings in Swakopmund near the Herero mass graves.
Új épületek Swakopmundban a Herero tömegsírok közelében.


Right and left: Heroes Day in Windhoek at Heroes Acre. Celebration of the memory of Swapo fighters and burial of bones of former freedom fighters, 2015.
Jobbra és balra: Hősök napja Windhoekben a Hősök terén. A Swapo harcosok emlékének megünneplése és az egykori szabadságharcosok csontjainak eltemetése, 2015.


Celebration of 25 years of independence at Independence Stadium in Windhoek, 2015.
A függetlenség 25 éves évfordulójának megünneplése a windhoeki Függetlenségi Stadionban, 2015.


Heroes Day in Windhoek at Heroes Acre. Ceremonies commemorating Swapo fighters and burial of bones of former freedom fighters, 2015.
Hősök napja Windhoekben a Hősök terén. A Swapo harcosok emlékünnepségén és az egykori szabadságharcosok csontjainak eltemetésén, 2015.


Fatima Pedru with her photo album from GDR times (the black-and-white photo shows the dance and cultural cultural group in the children's home Bellin near Güstrow/Schwerin).
Fatima Pedru az NDK-s időkből származó fotóalbumával (a fekete-fehér képen a Bellin gyermekotthon tánc- és kultúrcsoportja látható a Güstrow/Schwerin melletti Bellin gyermekotthonban).


Katrin Winkler (1983) is an artist and filmmaker based in Berlin. She works in the fields of expanded cinema, critical research, photography and video. How history is in-/visible and entangled with the contemporary moment is a reocurring theme in her artistic practice. She holds a BFA in Photography from the University of Applied Sciences, Munich. She was a student assistant at the Katutura Community Art Center, Windhoek, Namibia and the City Varsity, Cape Town, South Africa. She studied Media Arts/ Mass Media research and Art in Public Media Space with Günther Selichar and finsihed the Master Class Programme with Clemens von Wedemeyer at the Academy of Fine Arts, Leipzig. And she studied Photography & Media & Integrated Media (MFA) amongst others with Allan Sekula, Ashley Hunt, Michelle Dizon and Billy Woodberry in the MFA Programme at the California Institute of the Arts, Los Angeles. This year she is a participant of BPA- Berlin Program for Artists. Her works have been shown internationally.
Katrin Winkler (1983) berlini művész és filmrendező. A kiterjesztett mozi, a kritikai kutatás, a fotográfia és a videó területén dolgozik. Művészi gyakorlatának visszatérő témája, hogy a történelem hogyan látható/láthatatlan és fonódik össze a kortárs pillanattal. A müncheni Alkalmazott Tudományok Egyetemén szerzett BFA diplomát fényképészet szakon. Tanársegéd volt a Katutura Közösségi Művészeti Központban (Windhoek, Namíbia) és a City Varsityben (Fokváros, Dél-Afrika). Médiaművészetet/tömegmédia-kutatást és nyilvános médiatér művészetet tanult Günther Selicharnál, és elvégezte Clemens von Wedemeyer mesterkurzusát a lipcsei Képzőművészeti Akadémián. A Los Angeles-i California Institute of the Arts MFA programjában pedig fényképészetet, médiát és integrált médiát (MFA) tanult többek között Allan Sekula, Ashley Hunt, Michelle Dizon és Billy Woodberry mellett. Idén a BPA- Berlin Program for Artists résztvevője. Műveit nemzetközileg is bemutatták.


www.katrin-winkler.com