Afro-Asian Students in Eastern Europe
Afroázsiai diákok Kelet-Európában 

Filmmakers of the World, Unite!


Tereza StejskalováA curatorial research project by Tereza Stejskalová.

The two short films by Krishna Vishwanath and Piyasiri Gunaratna (1936) are images of forgotten internationalism. Vishwanath and Gunaratna are documentary filmmakers who came from India and Sri Lanka––then Ceylon––in the 1960s to study at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague. Zima v Československu (Winter in Czechoslovakia) and Black and White were shot as their graduation projects during their studies at FAMU. Following his return home, Gunaratna played an important role in the development of Sri Lankan cinematography. Vishwanath disappeared without trace. They were among about a hundred young filmmakers who came to Czechoslovakia from Asia, Africa, and Latin America to study film craft at FAMU. While some have subsequently gained international recognition and played an important part in postcolonial cinema, in general, they left behind no trace in Czech cultural memory. Only the short student films remain, witnesses to a forgotten time, gathering dust in Czech archives.

At the end of the 1950s, FAMU witnessed the birth of a film avant-garde, the Czechoslovak New Wave, and Prague became home to the cultural renaissance that culminated in the Prague Spring of 1968. Forum magazine addressing and dedicated to international students was published by the University of 17th November during the crucial years of 1968–1969.  Gunaratna and Vishwanath also contributed to Forum. The magazine represented a platform for Czechoslovak reformist communists, Czechoslovak and international students to engage in, oftentimes heated, discussion on political development as well as the troubled coexistence between Czechoslovaks and the “exotic others.” The films by Vishwanath and Gunaratna are products of that time, of cultural exchange. Gunaratna was one of the many filmmakers who, after returning to his country, used his knowledge of socialist cinema to help build the film industry at home. At the same time, films by Third World students pose never before asked questions about the influence these temporary residents had on Czechoslovak culture and politics.

Filmmakers of the World, Unite! is a version of the larger project Biafra of Spirit. Third World Students in Czechoslovakia (2016–2018) made for OFF-Biennale Budapest. It is a result of cooperation between tranzit.cz and the Czech National Film Archive.

Világ filmesei, egyesüljetek!


Tereza StejskalováTereza Stejskalová kurátor kutatási projektje.

Krishna Vishwanath és Piyasiri Gunaratna (1936) két rövidfilmje egy elfeledett internacionalizmust örökít meg. Vishwanath és Gunaratna Indiából és Srí Lankáról – korábbi nevén Ceylon – származó dokumentumfilmesek, akik az 1960-as években érkeztek Csehszlovákiába, hogy a Prágai Művészeti Akadémia (FAMU) Film- és Televíziós iskolájában tanuljanak. A Zima v Československu-t (Tél Csehszlovákiában) és a Black and White-ot (Fekete és fehér) vizsgafilmként készítették a FAMU-n folytatott tanulmányaik során. Hazatérését követően Gunaratna fontos szerepet játszott a Srí Lanka-i filmművészet fejlődésében. Vishwanath ezzel szemben nyomtalanul eltűnt. Ők is azok között a körülbelül száz fiatal filmkészítő között voltak, akik Ázsiából, Afrikából és Dél-Amerikából jöttek Csehszlovákiába, hogy a FAMU-n tanuljanak filmművészetet. Noha egyesek ezt követően nemzetközi elismertségre tettek szert és fontos szerepet játszottak a posztkoloniális filmművészetben, a cseh kulturális emlékezetben szinte egyáltalán nem hagytak nyomot. Egyedül a rövidfilmek maradtak utánuk az elfelejtett idők szemtanúiként: ezek jelenleg cseh archívumokban fogják a port.

Az 1950-es évek végén a FAMU tanúja lehetett egy avantgárd filmstílus, a csehszlovák új hullám megszületésének, Prága pedig az 1968-as prágai tavaszban kicsúcsosodó kulturális újjászületés otthona lett. Az 1968–1969-es kulcsfontosságú években jelent meg a nemzetközi hallgatókat célzó Forum magazin a November 17-i Egyetemen. A Forumban Gunaratna és Vishwanath is közreműködött. Az újság lehetőséget adott a csehszlovák reformista kommunisták, a csehszlovák és nemzetközi hallgatók számára, hogy – gyakran igen heves – vitákban fejtsék ki nézeteiket a politikai fejlődésről, vagy a csehszlovákok és az „egzotikus mások” problémás együttéléséről. Vishwanath és Gunaratna filmjei az akkori kulturális eszmecserék termékei. Gunaratna azon számos filmkészítők egyike volt, akik hazájukba visszatérve a szocialista filmkészítésben szerzett ismereteik segítségével vettek részt a filmipar helyi fejlesztésében. A harmadik világ hallgatóinak filmjei ugyanakkor soha fel nem tett kérdéseket állítanak elénk arról is, hogy ők mint ideiglenes lakosok milyen hatással voltak a csehszlovák kultúrára és politikára.

A Világ filmesei, egyesüljetek! egy nagyobb projekt, a Biafra of Spirit. Third World Students in Czechoslovakia (A szellem Biafrája. A harmadik világ hallgatói Csehszlovákiában) (2016-2018) része, ami az OFF-Biennálé Budapestnek készült. A projekt a tranzit.cz és a Cseh Nemzeti Filmarchívum együttműködésének eredménye.Zima v Československu
(Winter in Czechoslovakia)


d. Piyasiri Gunaratna, 1964, 21'


The visually captivating film was meant for high school students in Sri Lanka (Ceylon) to introduce them to European culture. Portraying the four seasons in Czechoslovakia and focusing on the “exotic” European winter, it presents Czechoslovak culture through the eyes of an outsider. Piyasiri Gunaratna (1936) came to Czechoslovakia from Sri Lanka to study film. Czechoslovak students took up a collective action to raise the amount to pay for his travel. The Government of the ČSSR granted him a scholarship. After completing his studies at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU) in Prague, he returned home. He made his first feature film titled Mokada Vune (What Has Happened) (1969), which received positive reviews in Sri Lanka. However, all of its copies were lost during the political turbulence and civil war which engulfed Sri Lanka in the years that followed. Piyasiri Gunaratna initiated the founding of the institution State Film whose competences included the import and distribution of films and the organization of the film industry in Sri Lanka. Zima v Československu was Gunaratna’s graduation project and it won a Special Recognition Award at the Karlovy Vary Film Festival in 1964.  

Zima v Československu
(Tél Csehszlovákiában)


r. Piyasiri Gunaratna, 1964, 21'


A lebilincselő látványvilágú film a Srí Lanka-i (ceyloni) középiskolások számára készült, hogy megismertesse őket az európai kultúrával. A négy évszakot bemutató és különösképpen az „egzotikus” európai télre koncentráló rövidfilm egy kívülálló szemével mutatja be a csehszlovák kultúrát. Piyasiri Gunaratna (1936) Srí Lankáról jött Csehszlovákiába filmet tanulni. A csehszlovák diákok közös gyűjtést rendeztek az utazásáért fizetendő összeg megteremtésére, illetve a Csehszlovákia kormányának ösztöndíjában is részesült. Miután befejezte tanulmányait a Prágai Művészeti Akadémia (FAMU) Film- és Televíziós Iskolájában, hazatért. Első játékfilmjét Mokada Vune (Mi történt) (1969) címmel készítette. A film pozitív kritikákat kapott Srí Lankán, azonban az ezt követő évek politikai viharaiban és a polgárháborúban minden példánya odaveszett. Piyasiri Gunaratna kezdeményezésére jött létre Srí Lankán az Állami Film Intézmény, amelynek hatáskörébe tartozik a filmek importja és forgalmazása, valamint a filmipar helyi szervezése. A Zima v Československu Gunaratna diplomamunkája volt, és 1964-ben a Karlovy Vary Filmfesztiválon különdíjat nyert.
Black and White


d. Krishna Viswanath, 1968, 19'


Using the socially engaged film language of what is sometimes called the Czech documentary school, namely the format of film survey, the film focuses on the specific features of what Vishwanath perceived as the burning problem of the state socialist society: racism. Namely, the film portrays the abuse and discrimination experienced by interracial couples in Czechoslovakia. Born in Kolkata (Calcutta) Viswanath studied at university in Chennai (Madras), and worked in a state film company in Mumbai (Bombay). He came to Czechoslovakia in 1965 and studied at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU), creating Black and White as his graduate project. Black and White was screened during the Festival of Short Films in Karlovy Vary in 1968 and received complimentary mention by a Czech film critic in Forum magazine for  international students published by University of 17th November.

Fekete és fehér


r. Krishna Viswanath, 1968, 19'


Vishwanath filmje a néha cseh dokumentarista iskolának is nevezett  társadalmilag elkötelezett filmnyelvét használja. A film középpontjában az a téma áll, amelyet Vishwanath az államszocialista társadalom legégetőbb problémájának vélt: a rasszizmus. A film ugyanis a vegyes párok által Csehszlovákiában tapasztalt visszaéléseket és diszkriminációt mutatja be. A kolkatai (Kalkutta) születésű Viswanath a csennai (Madrász) egyetemen tanult, és egy állami filmtársaságban dolgozott Mumbaiban (Bombay). 1965-ben jött Csehszlovákiába, hogy a Művészeti Akadémia (FAMU) Film- és Televíziós Iskolájában tanulhasson, a Fekete és fehért diplomamunkaként készítette. A filmet 1968-ban a Karlovy Vary-i Rövidfilmek Fesztiválján vetítették, és egy cseh filmkritikus a November 17-i Egyetemen megjelenő, nemzetközi hallgatóknak szóló Forum magazinban elismerően írt róla.Private photo archives of Piyasiri Gunaratna

Piyasiri Gunaratna személyes fotógyűjteménye


Demonstration against the murder of Patrice Lumumba, Prague, 1961. / Tüntetés Patrice Lumumba meggyilkolása ellen, Prága, 1961.
Demonstration against the murder of Patrice Lumumba, Prague, 1961.
Tüntetés Patrice Lumumba meggyilkolása ellen, Prága, 1961.


Demonstration against the U.S.-supported invasion of Cuba, Prague, 1961. / Az Amerikai Egyesült Államok által támogatott kubai invázió elleni tüntetés Prágában, 1960-ban.Demonstration against the U.S.-supported invasion of Cuba, Prague, 1961.
Az Amerikai Egyesült Államok által támogatott kubai invázió elleni tüntetés Prágában, 1960-ban.
Forum monthly


Forum, consisting of four pages of the newspaper format, was published as a monthly magazine from January 1968 to September 1969. The University of 17th November and the Central Committee of the Czechoslovak Union of Youth were its publishers. It was one of few platforms, if not the only one, where international students could make critical comments on their living conditions in the CSSR. In this issue of Forum, Piyasiri Gunaratna, having returned to Colombo, contributed a piece on the obstacles university alumni in socialist countries face to have their diplomas accepted in Sri Lanka.

Forum havilap


Az újságformátum négy oldalából álló Forum havilapként jelent meg 1968 januárjától 1969 szeptemberéig. A November 17-i Egyetem és a Csehszlovák Ifjúsági Unió Központi Bizottsága adta ki közösen. Egyike volt azon kevés platformoknak, ha nem az egyetlen, ahol a nemzetközi hallgatók kritikai észrevételeket tehettek a Csehszlovákiában megélt életkörülményeikről. A Forum ezen számában a Colomboba visszatért Piyasiri Gunaratna közölt egy cikket azokról az akadályokról, amelyekkel a szocialista országok egyetemein végzett diákok diplomáik elfogadtatása során szembesülnek Srí Lankán.
 

Forum, 2(1): February 1968, p.2.